Няма как да не сте чували за Метода на Монтесори – метод, който се практикува повече от век и все още е един от най-добрите методи в световен мащаб за възпитание на малки деца.
Надявате ли се да запалите любовта на вашето дете към изучаването и изследването на нови неща и да поставите основата на едно пълноценно бъдеще?
Методът Монтесори насърчава самонасоченото изучаване на света, което спомага за самоувереността, независимата мисъл и действие, като същевременно насърчава социално-емоционалния и интелектуалния растеж.

Този метод се характеризира с подредена и приятна на външен вид среда. Тя трябва да е просторно,открито и подредено място, където всеки елемент съществува с някаква причина, за да помогне в развитието на детето. Средата насърчава независимостта на децата в процеса на изследване и учене. Свободата и самодисциплината правят възможно всяко дете да намери дейности, които отговарят на неговите еволюционни потребности.
Както при по-големите деца,така и при бебетата е препоръчителлно да се предлагат играчки, изработени от естествени материали и влакна, например дърво, гума, метал, хартия, различни материи. Бебетата обичат да разбират и изследват тези материали, най-вече с устата си.

Няма как да не сте чували за Метода на Монтесори – метод, който се практикува повече от век и все още е един от най-добрите методи в световен мащаб за възпитание на малки деца.
Надявате ли се да запалите любовта на вашето дете към изучаването и изследването на нови неща и да поставите основата на едно пълноценно бъдеще?
Методът Монтесори насърчава самонасоченото изучаване на света, което спомага за самоувереността, независимата мисъл и действие, като същевременно насърчава социално-емоционалния и интелектуалния растеж.

Този метод се характеризира с подредена и приятна на външен вид среда. Тя трябва да е просторно,открито и подредено място, където всеки елемент съществува с някаква причина, за да помогне в развитието на детето. Средата насърчава независимостта на децата в процеса на изследване и учене. Свободата и самодисциплината правят възможно всяко дете да намери дейности, които отговарят на неговите еволюционни потребности.
Както при по-големите деца,така и при бебетата е препоръчителлно да се предлагат играчки, изработени от естествени материали и влакна, например дърво, гума, метал, хартия, различни материи. Бебетата обичат да разбират и изследват тези материали, най-вече с устата си.

Всеки път, когато предлагаме нова играчка,трябва да наблюдаваме детето си, за да видим как то реагира и кое умение се стреми да овладее. Когато започне да се изправя, трябва да създадем подходяща обстановка, за да може детето да има  повече възможности да се изтегли в своето пространство. Според Мария Монтесори ние като родители  трябва да сме наблюдатели и водачи. Ние трябва да  помагаме и да стимулираме детето, така че то да  усеща сигурност и подкрепа във всяко свое действие. Това му позволява да действа,да иска и да мисли само и му помага да развие увереност и вътрешна дисциплина.

Всеки път, когато предлагаме нова играчка,трябва да наблюдаваме детето си, за да видим как то реагира и кое умение се стреми да овладее. Когато започне да се изправя, трябва да създадем подходяща обстановка, за да може детето да има  повече възможности да се изтегли в своето пространство. Според Мария Монтесори ние като родители  трябва да сме наблюдатели и водачи. Ние трябва да  помагаме и да стимулираме детето, така че то да  усеща сигурност и подкрепа във всяко свое действие. Това му позволява да действа,да иска и да мисли само и му помага да развие увереност и вътрешна дисциплина.

Детето преминава от ранна детска възраст до зряла възраст през 4 еволюционни периода, наречени „Равнини на развитие”. Всеки период се характеризира с различни умения които детето придобива през него, а също така и поставя основата за следващия период.

Първият период на развитие започва още от раждането и продължава до навършване на 6-годишна възраст, като първите три години Мария Монтесори нарича години на неосъзнато учене,а вторите три – на осъзнато учете. Периодът се характеризира с детския „Абсорбиращ ум“, който приема и усвоява всеки аспект от средата, която го заобикаля. Особенно важно е през първите три години от живота на детето да се поставят основите за бъдещото му развитие. Това се постига точно благодарение на „Абсорбиращия ум“, който включва преживявания, емоции, образи, език и култува чрез неговите сетива. В този период методът на Монтесори се концентрира в развитието на говорене, координирано движение и независимост, които дават увереност на детето и му позволяват да открие собствения си потенциал.

Детето преминава от ранна детска възраст до зряла възраст през 4 еволюционни периода, наречени „Равнини на развитие”. Всеки период се характеризира с различни умения които детето придобива през него, а също така и поставя основата за следващия период.

**Първият период на развитие започва още от раждането и продължава до навършване на 6-годишна възраст, като първите три години Мария Монтесори нарича години на неосъзнато учене,а вторите три – на осъзнато учете. Периодът се характеризира с детския „Абсорбиращ ум“, който приема и усвоява всеки аспект от средата, която го заобикаля. Особенно важно е през първите три години от живота на детето да се поставят основите за бъдещото му развитие. Това се постига точно благодарение на „Абсорбиращия ум“, който включва преживявания, емоции, образи, език и култува чрез неговите сетива. В този период методът на Монтесори се концентрира в развитието на говорене, координирано движение и независимост, които дават увереност на детето и му позволяват да открие собствения си потенциал.

“Следователно образованието на малките е важно, особено на възраст от три до шест години, защото това е ембрионалният период за формиране на характера и обществото.” – М.Монтесори

“Следователно образованието на малките е важно, особено на възраст от три до шест години, защото това е ембрионалният период за формиране на характера и обществото.” – М.Монтесори

Абсорбиращия ум, толкова познат за периода от раждането до 6 годишна възраст, отстъпва на „Съзнателния ум“ във втория период на развитие на детето  – от 6 до 12 години. В тази възраст освен големият физически растеж, който се наблюдава при децата, те се открояват със способноста за много голям умствен растеж. Изучаването на света сега се извършва с по-бавно, но с много по-стабилно темпо. Децата във втория период на развитие също разширяват социалната си среда. Те вече имат много силно чувство за справедливост и спазването на указаните правила става много важно. Те се нуждаят от добър пример за подражание, докато се учат на това кое е правилно и кое грешно. В този период  на растеж те трябва да знаят,че възрастните в живата им ги обичат, уважават и разбират.

Третия период е от 12 до 18 годишна възраст и през него тийнейджърът има „Хуманистичен ум“, който желае да разбере човечеството и да допринесе за обществото.Това е преход от детството към зряла възраст със съответното физическо и умствено развитие. Младежите се стремят да разберат своето мяство в обществото. Те са в състояние да визуализират и идеализират съвършенстовто : перфектен свят или перфектното семейство. Това ги кара да обвиняват най-близките до тях, обикновенно техните родители за несъвършенствата в живота. В началот на периода, от 12 до 15 години, младежите са особенно уязвими от търсенето и създаването на герои, които да смятат за съвършенни и да им подражаат. Основна задача на родителите през третия период е да разпозае вълненията, които тийнейджърът изпитва и да намери начин за справяне със ситуацията. На промените в поведението трябва да се гледа като норлно преминаване към зрялост,а не като проблем.

В последния четвърти период, от 18 до 24 години, възрастния изследва света със „Специализиран ум“, намирайки своето място в него. Този период на развитие е белязан от придобиването на икономическа независимост и грижи за собствено семейство

Младите възрастни вече имат поставена основа да бъдат самодостатъчни, продуктивни членове на своята общност, като по този начин биха изпълнили две от най-основните потребности на всяко човешко същество: необходимостта да се чувства полезен и обичан и нуждата от среда, благоприятна за развитие на професия, която най-добре отговаря на желанията му.

**Абсорбиращия ум, толкова познат за периода от раждането до 6 годишна възраст, отстъпва на Съзнателния ум“ във втория период на развитие на детето – от 6 до 12 години. В тази възраст освен големият физически растеж, който се наблюдава при децата, те се открояват със способноста за много голям умствен растеж. Изучаването на света сега се извършва с по-бавно, но с много по-стабилно темпо. Децата във втория период на развитие също разширяват социалната си среда. Те вече имат много силно чувство за справедливост и спазването на указаните правила става много важно. Те се нуждаят от добър пример за подражание, докато се учат на това кое е правилно и кое грешно. В този период на растеж те трябва да знаят,че възрастните в живата им ги обичат, уважават и разбират.

**Третия период е от 12 до 18 годишна възраст и през него тийнейджърът има „Хуманистичен ум“, който желае да разбере човечеството и да допринесе за обществото.Това е преход от детството към зряла възраст със съответното физическо и умствено развитие. Младежите се стремят да разберат своето мяство в обществото. Те са в състояние да визуализират и идеализират съвършенстовто : перфектен свят или перфектното семейство. Това ги кара да обвиняват най-близките до тях, обикновенно техните родители за несъвършенствата в живота. В началот на периода, от 12 до 15 години, младежите са особенно уязвими от търсенето и създаването на герои, които да смятат за съвършенни и да им подражаат. Основна задача на родителите през третия период е да разпозае вълненията, които тийнейджърът изпитва и да намери начин за справяне със ситуацията. На промените в поведението трябва да се гледа като норлно преминаване към зрялост,а не като проблем.

**В последния четвърти период, от 18 до 24 години, възрастния изследва света със „Специализиран ум“, намирайки своето място в него. Този период на развитие е белязан от придобиването на икономическа независимост и грижи за собствено семейство

Младите възрастни вече имат поставена основа да бъдат самодостатъчни, продуктивни членове на своята общност, като по този начин биха изпълнили две от най-основните потребности на всяко човешко същество: необходимостта да се чувства полезен и обичан и нуждата от среда, благоприятна за развитие на професия, която най-добре отговаря на желанията му.