Арка за катерене

Арка за катерене 160,00лв. - 230,00лв. Тази Арка развива двигателните умения на детето, неговата физическа сила, пъргавина, въображение, давайки свобода в играта, самочувствие и радост от постиженията. Играта с нея развива мускулатурата на детето, контрола върху баланса и смелостта. Може да я